Groep 3

Fantasie: de geit van dokter Sanders (dans en beeldende kunst)

Geïnspireerd op het boek ‘De Geit van dokter Sanders’ van A.M.G.Schmidt gaan de leerlingen in op een fantasievolle dierenwereld. Wat opvalt is dat de dierenwereld wel erg lijkt op de wereld van mensen. Heel vrolijk, verveeld, avontuurlijk, en soms ook erg ondeugend.

groep-3

Deze activiteit in de disciplines dans en beeldende kunst geeft de kinderen de mogelijkheid om op verschillende manieren vorm te geven aan het onderwerp fantasiedieren. Het gaat om de ontwikkeling van hun fantasie en om het -via de dans- onderzoeken van de bewegingen van verschillende dieren. Er wordt toegewerkt naar een presentatie voor de ouders.