Impuls muziekregeling 17/18 2017-11-21T16:14:15+00:00

Impuls muziekonderwijs

Met de subsidieregeling ‘Impuls muziekonderwijs’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen scholen investeren in meer en beter muziekonderwijs op de basisschool. ‘Impuls muziekonderwijs’ richt zich op basisscholen die concreet stappen willen zetten in het verbeteren van het muziekonderwijs. Het plan (de subsidieaanvraag) is op maat van de schoollocatie om duurzaam, meer en beter muziekonderwijs te realiseren.

Voor de uitvoering van het plan moet de school samenwerken met een culturele partner met muziekexpertise in de regio van de school. Het CVDKS heeft de expertise om samen met de school het plan ten uitvoer te brengen.

In het plan wordt van de school verwacht dat zij gaan werken aan (minimaal twee van onderstaande doelstellingen): 
-deskundigheidsbevordering van de mensen die voor de klas staan, 
-het verzorgen van structureel muziekonderwijs in alle leerjaren en 
-het vormen van verbindingen tussen binnenschoolse en buitenschoolse muziekeducatie.

Het gewenste eindbeeld is dat alle kinderen op de basisschool regelmatig een betekenisvol aantal uren muziekonderwijs krijgen, verzorgd door gekwalificeerde mensen die voor de klas staan. Uitgangspunt is daarbij de SLO leerlijn muziek (onderdeel van het leergebied kunstzinnige oriëntatie), waarbij een verbinding tussen binnenschoolse en buitenschoolse muziekaanbod bestaat.

Praktische informatie Impuls muziekonderwijs


Bedrag voor drie jaar per locatie:
Tot en met 99 leerlingen: € 10.000
Tussen 100 en 199 leerlingen: € 15.000
200 leerlingen of meer: € 20.000

Start activiteiten: 2018-2019
Aanvraagperiode: 2 oktober 2017 – 1 april 2018

De school en CVDKS gaan een samenwerkingsovereenkomst aan waarin het volgende vast:

  • doel van de samenwerking

  • hoe er wordt samengewerkt op minimaal twee van drie onderdelen uit de aanvraag

  • afspraken over taken en verantwoordelijkheden van betrokken personen

  • afspraken over inzet van uren en financiële middelen

Interesse?
Neem contact met ons op via centrumvdkunsten@nissewaard.nl