Zorg en welzijn 2017-11-21T16:18:28+00:00

Voor veel mensen is het niet vanzelfsprekend dat ze in aanraking komen met kunst en cultuur. Het CVDKS is er ook voor deze groepen en ontwikkelt (samen met experts en partners uit het sociale domein) projecten die aansluiten bij hun leefwereld en bij hun (fysieke) mogelijkheden.

Projecten
Een goed voorbeeld is het, door PRA muziektheater ontwikkelde, dansproject ‘Simpel Verlangen’, dat het CVDKS in Nissewaard gaat aanbieden. Een team van professionele dansdocenten en muzikanten maakt samen met vitale ouderen uit de regio een voorstelling over verlangen, durf en vertrouwen. Over ontmoeten, luisteren en loslaten. Ook ontwikkelt het CVDKS projecten op het gebied van theater en beeldende kunst. Daarbij staat de verbinding tussen verschillende groepen en generaties mensen steeds voorop!